Pandémia je ... Čo je to pandémia?

PANDEMIA -a; Dobre. [z gréčtiny. pandémia - univerzálne, celoštátne] Zlato. epidémia, ktorá zahŕňa obyvateľstvo celého regiónu, významnú časť krajiny alebo niekoľko krajín. U. chrípky. Cholera n. Pandémie, th, th, th. * * * pandémia (z gréckeho pandēmía - všetci ľudia), epidémia, ktorá pokrýva značnú časť populácie krajiny, skupinu krajín, kontinent. * * * PANDEMIA PANDEMIA (z gréckej pandémie - všetci ľudia), epidémia, ktorá pokrýva veľkú časť populácie krajiny, skupinu krajín, kontinent.

encyklopedický slovník. 2009.