Encyklopedický slovník

Palladianizmus

Palladianizmus je ... Čo je palladianizmus?

palladianstvonapravlenie v európskej architektúre xVII-XVIII storočia. , pobočka klasicizmu. Palladianstva vo Veľkej Británii, Nemecku, Rusku (Cameron, George. Quarenghi a Na Ľvov) nasledovaný Andrea Palladio vytvorený typ mestského paláca, vily, kostoly, prísne pravidelnosti a pružnosti svojich kompozičných techník. * * * PALLADIANISM PALLADIANSHIP, smer v európskej architektúre 17. a 18. storočia. , pobočka klasicizmu ( pozri CLASSICISM). Palladianstva v Anglicku, Nemecku, Rusku (Cameron ( cm. CAMERON Charles), J. Quarenghi ( cm. Giacomo Quarenghi), NA Ľvov ( cm . Nikolai Ľvov)) by sa vytvorili A. Palladio ( cm. Andrea Palladio) typy City Palace víl, kostoly, prísnu pravidelnosť a pružnosť svojich kompozičných techník.

encyklopedický slovník. 2009.