Palestrina - to ... Čo Palestrina?

PalestrinaDzhovanni Pierluigi da Palestrina (Palestrina) (približne 1525 - 1594) bol taliansky skladateľ, riaditeľ školy Roman Poliak. Jeho mše (viac ako 100), motety, madrigály atď. - vrchol zborovej polyfónie prísneho štýlu; zahŕňajúc výsledky holandskej školy, načrtol prechod od polyfónie k homofónii. * * * PALESTRINAPALESTRINA (Giovanni Pierluigi da Palestrina) (Palestrina) (približne 1525 - 1594) bol taliansky skladateľ, riaditeľ školy Roman Poliak. Jeho omše, motet ( zobraziť motet.), Madrigaly ( zobraziť MADRIGAL.) - horná časť zborové polyfónia prísnom slohu; absorbovať úspechy holandskej školy ( cm. Netherlands School), načrtol prechod od polyfónia ( cm. polyfónia) na homophony ( cm. homophonic).

The Legacy of Palestrina mnohých diel duchovnej a svetskej hudby: 93 hmotnosť ( zobraziť Mass.), 326 piesne a motet. Palestrina je autorom dvoch zväzkov sekulárnych madrigálov v slovách Petrarcha. Po dlhú dobu pôsobil ako sborový režisér v katedrále svätého Petra v Ríme. Vytvorený ním cirkevná hudba sa vyznačuje čistotou a sublimitou pocitov. Svetská hudba skladateľa je naplnená duchom humanizmu, s nezvyčajnou spiritualitou a harmóniou.

encyklopedický slovník. 2009.