Encyklopedický slovník

Paleoanthropes

Paleoanthropes - it ... Čo Paleoanthropes?

paleanthropic Žena; pl. (paleantropické jednotky, -am). Anthropus. Fosílni ľudia z obdobia paleolitu; Neandertálci. * * * Paleoanthropes (od Paleo ... a gréckej Antropos -. Osoby), fosílne muži neskoré Acheulian a Mousterian (pozri neandertálci.). Zaberajú medzi polohou archantipov a neantropínov. * * * PALEOANTROPYPALEOANTROPY (od Paleo ... ( zobraziť Palais ... (časť zložených slov)) a gréckej Antropos - .. Ľudia) (. Pithecanthropus, neandertálci, a iní), fosílne ľudia paleolitické.

encyklopedický slovník. 2009.