Falcko - to ... Čo Falcko?

Falcko (Pfalz), kniežatstvo v stredovekom Nemecku, v stredu Rýna (od XII storočia. Palatine, s 1356 voliči), s hlavným mestom Heidelberg. Od 1814-15, veľká časť jeho územia - okres ako súčasť Bavorsku od roku 1946 - okres Porýnie-Falcko (západnom Nemecku od roku 1949 Spolkovej republike Nemecko).

encyklopedický slovník. 2009.