Pak Inno je ... Čo je Pak Inno?

Pak Inno (1561-1643), kórejský básnik. Napísal v kórejčine a Hanmun. Sidjo a báseň-dotyk ("Veľké blaho", 1598, "Na lodi", 1605) napustený vlasteneckou horlivosťou. V "Stansas on the Lane Lane" (1610-11) sa odrážajú taoistické motívy (pozri Taoizmus). * * * PAK INNOPAK INNO (1561-1643), kórejský básnik. Napísal v kórejčine a Hanmun ( pozri HANMUN). Sidjo ( pozri SIDZHO) a básniková dotyk ("Ode o veľkom pokoji", 1598) sú naplnené vlasteneckým patosom. "Stansas na nepočujúcich" odráža taoistické motívy (pozri taoizmus ( pozri DAOISM)).

encyklopedický slovník. 2009.