Ettore Pais - to je ... Čo je Ettore Pais?

Ettore Pais (pais) (1856-1939), taliansky historik starovekého Ríma. Na konci 90 a viac dní y, z XIX storočia. ja sa správal ako najdôslednejšie podporovateľom hyperkritičností popierať pravosť rímske tradície, historicitu cárskej a ranne republikánskej Ríme (až III v Bc .. j.). * * * EttorePAYS Pais (Pais) Ettore (1856 - 1939) Taliansky historik Dr. Rim. Na konci deväťdesiatych rokov 19. storočia sa stal najväčším veľvyslancom Sekvencia zástanca hyperkritičností popierať pravosť rímske tradície, historicitu cárskej a ranne republikánskej Ríme (3. storočí pred naším letopočtom ...)

Collegiate Dictionary, 2009

.. <- 1 ->