Pár síl je ... Čo je to pár síl?

je dvojica síl rovných vo veľkosti a opačne v smere rovnobežných síl pôsobiacich na jedno telo. Pár síl nemá výsledný výsledok. Najkratšia vzdialenosť medzi líniami pôsobenia síl tvoriacich dvojicu síl sa nazýva rameno páru. Účinok páru síl na telo je charakterizovaný momentom dvojice síl - výsledkom jednej sily na ramene. * FORCE SILPARA FORCE, dva rovnaké veľkosti a opačne v smere paralelných síl aplikované na jedno telo. Pár síl nemá výsledný výsledok. Najkratšia vzdialenosť medzi líniami pôsobenia síl tvoriacich dvojicu síl sa nazýva rameno páru. Účinok páru síl na telo je charakterizovaný momentom dvojice síl - výsledkom jednej sily na ramene.

encyklopedický slovník. 2009.