Pai-Khoi je ... Čo je Pai-Khoi?

Hrebeň Pai-Khoygorny v Rusku, v severnej časti polárneho Uralu. Dĺžka je nad 200 km, výška je až 467 m. * * * PAY-HAIPAY-KHOY, pohorie v severnej časti polárneho Uralu. Dĺžka sv. 200 km, výška až 467 m.

Encyklopedický slovník. 2009.