Encyklopedický slovník

Vlastné názvy

Vlastné mená sú ... Čo sú vlastné mená?

imenaslova vlastné či frázy, je len fyzická osoba (alebo objekt), ako sú mená ľudí, prezývky zvieratá, názov geografických objektov. * * * Vlastné mená, slová alebo frázy, ktoré sa vzťahujú na jednotlivú osobu (alebo predmet), napr. mená ľudí, prezývky zvierat, názvy zemepisných objektov.

encyklopedický slovník. 2009.