Sovy sú ... Čo je to sova?
S'ovi (s prihliadnutím zajatí) (2 Sam 17:. 27) - Syna (potomka) Náchašov, príp. , ammonský, jeden z stretávajú a výživu Davida na jeho ceste do Machnaima.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.