Sova je ... Čo je to sova?
sov'a (Lev 11: 16, Deuteronomium 14: 15) je vták nečistý zákonom z rádu predátora, dobre videl aj v hustom súmraku.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.