Sova je ... Čo je to sova?
S'ova (1 Samuel 14:. 47) - cm .. Suva.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.