Encyklopedický slovník

Zaviazané roľníci

Zaviazané roľníci - to je ... Čo je povinný roľníci?

povinný krestyanekrepostnye v Rusku dostalo, podľa vyhlášky z roku 1842, na základe dohody s vlastníkom pozemku osobné slobody a pozemkov v dedičné využívania služby. Do roku 1855 bolo okolo 24 tisíc duší mužov. * * * Povinné KRESTYANEOBYAZANNYE roľníci, nevoľníci v Rusku, pripraveného podľa vyhlášky 1842 a zmluvy s prenajímateľom osobné slobody a pozemkov v dedičné využívania služby. Do roku 1855 cca. 24 tisíc duší muža.

encyklopedický slovník. 2009.