Encyklopedický slovník

Práca nadčas

Nadčas pracuje ... Čo je nadčas pracovať?

workswork nadčasy nad rámec pracovnej doby. Podľa ruského zákona sa používajú iba vo výnimočných prípadoch ustanovených zákonom (napríklad na zabránenie pracovnej nehode alebo na odstránenie jej následkov) a len so súhlasom odborového výboru. Niektoré kategórie pracovníkov (napríklad tehotné ženy, ženy s deťmi do troch rokov, neplnoleté osoby) nesmú pracovať nadčas. Nadčasové práce sa platia za prvé 2 hodiny v jednom a pol a za následné - v dvojitej veľkosti. Náhrada za prácu nadčas sa nepovoľuje. * * * SUPER-HORN WORKSWORTHROW WORKS, pracuje nad rámec stanoveného trvania pracovného času. Podľa ruského zákona sa používajú iba vo výnimočných prípadoch ustanovených zákonom (napríklad na zabránenie pracovnej nehode alebo na odstránenie jej následkov) a len so súhlasom odborového výboru. Niektoré kategórie pracovníkov (napr. Tehotné ženy, ženy s deťmi do troch rokov, neplnoleté osoby) nemôžu pracovať na sprievode. Nadčasové práce sa platia za prvé 2 hodiny v jednom a pol a za následné - v dvojitej veľkosti. Náhrada za prácu nadčas sa nepovoľuje.

encyklopedický slovník.2009.