Encyklopedický slovník

Otrepyev Yury Bogdanov

Otrepyev Yury Bogdanov - je to ... Čo Otrepyev Yury Bogdanov?

Otrepyev Yuri Bogdanovichv mních Gregory podľa oficiálnej verzie Boris Godunov vlády, utečenec diakon Moscow Chudovo kláštor, predstiera, že je syn Ivan IV - Dmitry (pozri False Dmitry I.).

encyklopedický slovník. 2009.