Otológia - to ... Čo Otológia?

Otológia (z gréckeho nami, genitív Otos. - ucha a iatréia - liečenie), časť ORL štúdium chorôb ucha a ich liečby. * * * OTIATRIYAOTIATRIYA (od nás gréckej, narodených n Otos - .. ucha a iatreia - liečba), Sekcia ORL študuje choroby klasov a ich liečbu.

encyklopedický slovník. 2009.