Autun - to je ... Čo je Autun?

Autun (Autun), skupina minerálne uránu slyudok, CA (UO 2 ) 2 [PO 4 ] 2 (10-12) N 2 O. Žltozelená, šedožltá atď. Tvrdosť 2-2, 5; hustota 3, 1-3, 2 g / cm 3 . Minerál zóny oxidácie. Rádioaktívne. Vo veľkých zoskupeniach je uránová ruda. * OTENITOTENIT (Otunnu) urán slyudok skupina minerálne ( cm. autunit), Ca (UO 2 ) 2 [PO 4 ] 2 (10-12) H 2 O. Žltozelená, šedožltá atď. Tvrdosť 2-2, 5; hustota 3, 1-3, 2 g / cm 3 . Minerál zóny oxidácie. Rádioaktívne. Vo veľkých zoskupeniach je uránová ruda.

encyklopedický slovník. 2009.