Oscilátor - A ... Čo je oscilátor?

Oscillator s; m. [z lat. oscilácia - oscilácia, oscilácia] Spec. Systém telies schopný kmitania (mechanický, elektromagnetický atď.). Energia oscilátora. Harmonic o. (pre malé kmity). * oscilátor (od oscillo - swing), oscilačný systém. Oscilátor sa nazýva harmonická ak jeho potenciálna energia je úmerná štvorcu odchýlok od rovnovážneho stavu, ktorý nastane, keď malé oscilácie. Energia kvantového oscilátora preberá diskrétne hodnoty. * * * OSTSILLYATOROSTSILLYATOR (z latinského oscillo -. Čerpadlo), vibračný systém. Oscilátor sa nazýva harmonická ak jeho potenciálna energia je úmerná štvorcu odchýlok od rovnovážneho stavu, ktorý nastane, keď malé oscilácie. Energia kvantového oscilátora preberá diskrétne hodnoty.

encyklopedický slovník. 2009.