Orkhon je ... Čo je Orkhon?

Orhonreka v Mongolsku, na pravom prítoku rieky. Selenge. 1124 km, oblasť povodia je 132, 8000 km 2 . Počiatky v hangári. Priemerný výtok vody je približne 120 m 3 / s. Rafting. Je splavný do mesta Sukhbaatar. * * * ORCHONORHON (Orchon), rieka v Mongolsku, pravý prítok rieky Selenga. Dĺžka je 1124 km, plocha kotliny je 132, 8 tisíc km 2 .

Počiatky v horách Hangaja ( pozri HANGAY). V hornej časti dosahuje úzky, niekedy kaňonovitý údolí, tvorí vodopád asi 20 m vysoký. V strednom údolí je údolie hlboké a navíjané. V dolných tokoch, po výstupe z hôr, sa kanál Orkhon rozširuje na 100150 m.

Jarná povodeň z topenia sezónnych sneží, letných dážďových povodní. Zmrazuje od novembra do apríla. Priemerný výtok vody je približne 120 m 3 / s. Rafting. Splavná do mesta Sukhbaatar ( cm. Sukhbaatar (mesto)) (počas veľkej vody do ústia rieky Tola ( cm. Tolan)).

encyklopedický slovník. 2009.