Organizmizm - to ... Čo organizmizm?

organizmizmmetodologichesky princíp, ktorý vyžaduje komplexný prístup k štúdiu predmetov organické povahy; jednou zo zložiek systémového prístupu. * * * ORGANIZMIZMORGANIZMIZM, metodický princíp, ktorý vyžaduje komplexný prístup k štúdiu predmetov organické povahy; jednou zo zložiek systémového prístupu.

encyklopedický slovník. 2009.