Optická hustota - to je ... Čo je optická hustota?

Optické plotnostmera nepriehľadná látka, ktorá sa rovná dekadický logaritmus pomeru toku žiarenia F 0 dopadajúceho na vrstvu materiálu prúdiť okolo žiarenia F oslabený v dôsledku absorpcie a rozptylu D = lg ( F 0 / F ). Optická hustota je logaritmus hodnoty, inverzia prenosového koeficientu. Optická hustota PLOTNOSTOPTICHESKAYA, miera netransparentnosti látky sa rovná dekadický logaritmus toku vzťahu F a dopadajúceho na vrstvu materiálu prúdiť okolo žiarenia F , zoslabený absorpciou a rozptyl: D = lg (F a / F). Optická hustota - logaritmus prevrátenej hodnoty transmitancie ( cm priepustnosti.).

encyklopedický slovník. 2009.