Encyklopedický slovník

Opera Comique

Opera Comique - A ... Čo je Opera-Comique?

Opera Comique (French Komické opere. - Komická opera), operný žáner, francúzsky typ komické opery , Typickým znakom je prítomnosť dialógov v konverzácii. * Opera-Comique KOMIKOPERA (Francúzska opera comidue. - Komická opera), operný žáner, druh francúzskej komické opery ( zobraziť komickú operu.).

encyklopedický slovník. 2009.