Sto dvadsať je ... Čo je sto dvadsať?
sto dv'adtsat - prikázané Bohom veku človeka ( Genesis 6: 3), počet rokov života Mojžišovho (Deuteronómium 34: 7), počet tisíce zomreli (sudcov 8: ..... 10, 2 Chronicles 28: 6), počet tisícov obetí (3Tsar 8: 63), výška verandy ( 2CH 3: 4), pričom počet kňazov (2 kanály 5:. 12), počet satrapové (Dan 6: 1), pričom počet tisíc obyvateľov Nineveh (Ion 4:. 11), pričom zostava (Sk 1:. 16).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.