Vpravo je ... Čo je vpravo?
sprova (Zech 12: 6) vpravo. Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.