Oltenia je ... Čo je Oltenia?

Oltenia (oltenia), názov západnej časti Valašska, ktorý sa nachádza západne od rieky. Olt. * OLENTIA (Oltenia), názov západnej časti Valašska, ktorý sa nachádza západne od rieky. Olt.

encyklopedický slovník. 2009.