Stará brána je ... Čo je stará brána?
Správcovia (Neh 3: 6, Neh 12: 39) sú jednou z brán vo vonkajšej (severnej) stene starého Jeruzalema. ( pozri bránu)

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.