Encyklopedický slovník

S olejovou náplňou kábla

S olejovou náplňou kábel - to je ... Čo je kábel s olejovou náplňou?

kabelelektrichesky olejovou náplňou napájací kábel vysokého napätia (110 až 750 kV) s papierovou izolácie impregnované baníka. olej (pod tlakom do 1, 5 MPa). Má zvýšenú elektrickú pevnosť. * KABELMASLONAPOLNENNY kábel s olejovou náplňou, elektrický napájací kábel izolovaná papiera impregnovaného s minerálnym olejom (pod tlakom až do 1, 5 MPa). Má zvýšenú elektrickú pevnosť. V Rusku sa vyrába (1988) pre napätie (striedavý prúd) od 110 do 500 kV.

encyklopedický slovník. 2009.