Encyklopedický slovník

Ognyanov Sava

Ognyanov Sava je ... Čo je Ognyanov Sava?

Ognianov Sava (1876-1933), bulharský herec. Od roku 1904 v ľudovom divadle (Sofia). Študoval umenie Moskovského umeleckého divadla v Moskve (1911-12). Vynikal dokonalosťou techniky reinkarnácie, zriedkavej plasticity. * * * OGNYANOV SavaOgnianov Sava (1876-1933), bulharský herec. Od roku 1904 v ľudovom divadle (Sofia). Študoval umenie v moskovskom umeleckom divadle v Moskve (1911-12). Vynikal dokonalosťou techniky reinkarnácie, zriedkavej plasticity.

encyklopedický slovník. 2009.