Encyklopedický slovník

Oganovsky Nikolai Petrovich

Oganovsky Nikolai Petrovich je ... Čo je Oganovsky Nikolai Petrovich?

Oganovsky Nikolai

Aj

(1874-1930), ekonóm. Práca na agrárnych problémoch, v ktorých pôsobil ako podporovateľ teórie stability malých roľníkov. Na základe odhalenej závislosti demografickej situácie od ekonomického vývoja vypracoval odporúčania pre rozvoj Sibíri a Ďalekého východu. Oganovského diela obsahujú veľa faktických a štatistických materiálov o agrárnej histórii Ruska.

II

(1874 - 1938?), Politická postava. Jeden zo zakladateľov roľníckej únie (1905-07), v roku 1917 vo vedení Ľudovej socialistickej strany a Ligy agrárnych reforiem. V roku 1918 sa podieľal na činnosti Komúcha, adresára Ufa, vlády A.V Kolčaka. Od roku 1921 v Národnom komisariáte pre vzdelávanie, ľudový komisár pre zahraničie, profesor na viacerých moskovských univerzitách. Bol vystavený represiám. Práca na agrárnej otázke v Rusku.

encyklopedický slovník. 2009.