Encyklopedický slovník

Severné more

Severné more je ... Čo je to Severné more?

Severné more Atlantického oceánu, pri pobreží severnej a strednej Európy. 565 tisíc km 2 . Najväčšia hĺbka je 725 m. Viac ako 2 / 3 more má hĺbku menej ako 100 m; v južnej časti - plytké (Dogger-Bank, atď.). Do rieky prúdia veľké rieky: Labe, Weser, Rýn, Temža. Na pobreží zmrzne. Rybárčenie. Ťažba ropy a zemného plynu. Hlavné prístavy sú Rotterdam, Amsterdam, Antverpy, Londýn, Hamburg, Oslo, Bergen. * * * SEVERNÉ SEA SEVERNÉHO MORA, okrajové more Atlantiku cca. , pri pobreží severu. a porov. Europe. 565 tisíc km 2 . Najväčšia hĺbka je 725 m. Viac ako 2 / 3 more má hĺbku menej ako 100 m; v južnej časti - plytké (Dogger-Bank, atď.). Do rieky prúdia veľké rieky: Labe, Weser, Rýn, Temža. Na pobreží zmrzne. Rybárčenie. Ťažba ropy a zemného plynu. Hlavné prístavy sú Rotterdam, Amsterdam, Antverpy, Londýn, Hamburg, Oslo, Bergen.

encyklopedický slovník. 2009.