Severný ostrov - je ... Čo je North Island?

North Island (severný Island), v Tichom oceáne, na Novom Zélande. 115 tis. Km 2 . Rozsahy (na východe) a sopečná plošina (stred a západ) s gejzíry, horúce pramene. Polia a pastviny. Významné mestá: Wellington, Auckland. * * * NORTH OSTROVSEVERNY Island (North Island), v Pacifiku cca. V novej. Zealand. 115 tis. Km 2 . Rozsahy (na východe) a sopečná plošina (stred a západ) s gejzíry, horúce pramene. Polia a pastviny. Veľké mestá: Wellington, Auckland.

encyklopedický slovník. 2009.