Encyklopedický slovník

Severny Andrey Borisovich

Severny Andrey Borisovič je ... Čo je North Andrey Borisovich?

Severná Andrei Borisov (1913-1987), astrofyzik, akademik ZSSR (1968), Hrdina socialistickej práce (1973). Riaditeľ krymskej astrofyzikálnej observatória Akadémie vied ZSSR (1952-87). Zborník z teoretickej astrofyziky a slnečnej fyziky. Študoval chromosférické svetlice na Slnku, magnetické polia Slnka a hviezd, vnútornú štruktúru hviezd. Štátna cena ZSSR (1952, 1984). * * * NORTH BorisovichSEVERNY Andrei Andrei Borisov (1913-1987), ruský astrofyzik, akademik ZSSR (1968), Hrdina socialistickej práce (1973). Riaditeľ krymskej astrofyzikálnej observatória Akadémie vied ZSSR (1952-87). Zborník z teoretickej astrofyziky a slnečnej fyziky. Študoval chromosférické svetlice na Slnku, magnetické polia Slnka a hviezd, vnútornú štruktúru hviezd. 2 Štátne ceny ZSSR.

encyklopedický slovník. 2009.