Norik je ... Čo je Norik?

Noriko (Noricum), rímska provincia medzi hornom toku Drávy a Dunaja na konci I. v. BC. e. V roku 408 nl. e. Územie dobylo Alaric I., koncom 5. storočia. - Ostrogóti. Noricum, rímska provincia medzi horným chodom Dravy a Dunaja s koncom. 1 v. BC. e. V roku 408 nl. e. Územie bolo dobyté Alaricom I ( pozri ALARIC I), na konci. 5 palcov - Ostrogóti ( pozri KROKY).

encyklopedický slovník. 2009.