Nonpareil - je ... Čo je Nonpareil?

nonpareils> [r'e] s; .. No [francúzska. Nonpareille] Tipogr typografická malá veľkosť (. petit menšie). Poznámka zaznamenal Nonpareil. n. ťažko čitateľné. <◁ Nonparelny, -s, -s. n. nastavené. n-tého list. H. textu (vytočil Nonpareil). * Nonpareil (French. nonpareille), typografické font, veľkosť písma (veľkosť) je rovná 6 bodov (asi 2, 25 mm). * NONPARELNONPAREL (French. nonpareille ), typografické font, veľkosť (veľkosť), ktorá sa rovná 6 bodov (cca 2-25 mm) Collegiate dictionary, 2009 ... <- 1 ->