Encyklopedický slovník

Fan Noli (Teofan)

Fan Noli (Teofan) - to je ... Čo je to Fan Noli (Teofan)?

Fan Noli (Teofan) (Noli) (1882-1965), vedúci Albánsko demokratickej vlády v júni - december 1924 po revolúcii; spisovateľ, historik. V rokoch 1906-20 žil v USA (od roku 1908 bol kňazom). Od decembra 1924 opäť v exile. Štúdie v minulosti Albánsko, vlasteneckých básní, preklady diel Williama Shakespeara, Cervantes, Omar Khayyam, FI Tiutchev a ďalšie.

Collegiate Dictionary. 2009.