Encyklopedický slovník

Nogai Veľký

Nogai Big je ... Čo je Nogai veľký?

Noga Large (Veľká Noga horda), štátne školstvo Noga, vystupoval v druhej polovici v XVI. od Nogai Horde. Obývali územie v kaspickej oblasti, od Volhy po rieku. Urals. Boli závislí na moskeve. V roku 1634 sa presťahovali na pravý breh Volhy, kde sa plavili s Nogaiom Malým. * Leg BOLSHIENOGAI veľký (väčší než Noga horda), osveta Noga ( cm. Noga), vyplývajúce zo zrútenia Noga hordy v druhej polovici 16. storočia. Nogai Bolshie boli tvorené z ulusov, putovanie v Kaspickej oblasti od ľavého brehu Dolnej Voly po rieku Ural. Knížata Nogajeva Veľkého opakovane uznali vazalskú závislosť od Moskvy (v rokoch 1555-1563, 1564, 1567); v roku 1600 postavil Boris Godunov starostu Ishtereka v hodnosti princa. V roku 1634, po útoku, Kalmyks, noha sa pohybuje na pravom brehu Volgy Veľké rieky, kde sa potuloval s ramenom malé v oblasti Kaspického mora (od Volgy k Terek).

encyklopedický slovník. 2009.