Encyklopedický slovník

Nižnij Novgorod Radio

Nižnij Novgorod Radio - to je ... Čo Nižnij Novgorod Radio?

radiolaboratoriyaorganizovana Nižnij Novgorod v roku 1918, kedy Narkompochtel, od roku 1925, kedy Najvyššej hospodárskej rady. Prvé domáce výskumné centrum pre rádiové inžinierstvo. S prácou v laboratóriu je spojený začiatok výroby rádiových zariadení, vrátane rádiových trubíc, a organizácia rozhlasového vysielania. V roku 1928 sa zlúčila s vedeckými inštitúciami elektrotechnického priemyslu. * * * Nižegorodská RADIOLABORATORIYANIZHEGORODSKAYA Radio Laboratory, organizované v roku 1918 v Narkompochtel, od roku 1925, kedy Najvyššia hospodárska rada (najvyšší Economic Council). Prvé výskumné centrum pre rádiové inžinierstvo. S laboratóriom laboratória je spojený začiatok výroby domácich rozhlasových prístrojov vrátane rádiových trubíc a organizácia rozhlasového vysielania. V roku 1928 sa zlúčila s vedeckými inštitúciami elektrotechnického priemyslu.

encyklopedický slovník. 2009.