Encyklopedický slovník

Nitrozlúčeniny

Nitrozlúčeniny sú ... Čo sú nitrozlúčeniny?

nitrozlúčeniny, organické zlúčeniny obsahujúce jednu alebo viac nitroskupín nO 2 viazaných na atóm uhlíka. Získaná nitráciou. Nitrozlúčeniny sú medziprodukty pri výrobe farbív, liečivých látok, urýchľovačov vulkanizácie; sa používajú ako výbušniny, napríklad trinitrotoluén (pozri Trotyl), rozpúšťadlá, oxidanty, vonné látky. * * * ZLOŽENIA NITRO-CONNECTION-NITRO, organické zlúčeniny obsahujúce jednu alebo viac nitroskupín NO 2 , viazané na atóm uhlíka. Získaná nitráciou. Nitrozlúčeniny sú medziprodukty pri výrobe farbív, liečivých látok, urýchľovačov vulkanizácie; Používajú sa napríklad ako výbušniny. trinitrotoluén (pozri Trotil ( pozri trotyl)), rozpúšťadlá, oxidanty, vonné látky.

encyklopedický slovník. 2009.