Encyklopedický slovník

Kyselina dusičná

Kyselina dusičná je ... Čo je kyselina dusičná?

dusičná kislotahNO 3 , bezfarebná kvapalina s dusivý zápach; hustota 1 513 g / cm 3 t pl -41, 59ºC, t zahrieva 82, 6ºC. S vodou zmiešané vo všetkých ohľadoch. V priemysle sa získa katalytická oxidácia amoniaku. Používa sa na výrobu hnojív, nitrát celulózy, pigmenty, kyselina sírová pre leptanie kovov a polovodičových materiálov ako oxidačné činidlo hnací súčasť "nitričná zmesi" (kyselina sírová). Soli a estery kyseliny dusičnej sú dusičnany. * * * KYSELINA KYSELINA AKTÍVNA, HNO 3 , bezfarebná kvapalina s ostrým zápachu; hustota 1 513 g / cm, 3 , t pl - 41, 59 ° C, t vyhrievaným 82 6 ° C S vodou zmiešané vo všetkých ohľadoch. V priemysle sa získa katalytická oxidácia amoniaku. Používa sa na výrobu hnojív, nitrát celulózy, pigmenty, kyselina sírová pre leptanie kovov a polovodičových materiálov ako oxidačné činidlo hnací súčasť "nitričná kyselina" (kyseliny sírovej). Soli a estery kyseliny dusičnej - dusičnany ( pozri NITRÁTY).

encyklopedický slovník. 2009.