Encyklopedický slovník

Katsuhiko Nishijima

Katsuhiko Nishijima - je to ... Čo Katsuhiko Nishijima?

Nishijima KatsuhikoNisidzima (Nishijima) (s. 1926), japonský fyzik, zahraničné člen Ruskej akadémie vied (1982). Zborník z kvantovej teórie poľa a fyziky elementárnych častíc. Predstavil (1953, nezávisle od M. Gell-Mana) pojem podivnosti a objavil zákon o jeho zachovaní. Predpokladal (1957) existenciu dvoch typov neutrín. * * * Nishijima KatsuhikoNIShIDZhIMA (Nishijima) (Nishijima) Katsuhiko (narodený 1926), japonský fyzik, zahraničné člen Ruskej akadémie vied. (1991, cudzie člen sovietskej akadémie vied od roku 1982). Zborník z kvantovej teórie poľa a fyziky elementárnych častíc. Zavedená (1953, bez ohľadu na Gell-Mann), predstava o podivnosť ( cm. Divné veci) a objavil zákon jeho zachovania. Predpovedal (1957) existenciu dvoch typov neutrín ( pozri NEUTRINO).

encyklopedický slovník. 2009.