Encyklopedický slovník

Alexander Nikitenko

Alexander Nikitenko - to ... Čo Alexander Nikitenko?

Nikitenko Alexander (1804 - 1877), literárny kritik, literárny historik, cenzor, akademik Petersburg An (1855). "skúsenosti z dejín ruskej literatúry" (1845) predstavuje pokus periodizácii ruskej literatúry. " Denník "- kronika verejného života v Rusku v rokoch 1820-1970. S ohľadom na meniace sa myslenie niekoľkých generácií (publikoval v roku 1893, .... plný ed, tj 1-3, 1955-56), obsahuje cenný literárne a historický materiál. * * * Alexander Nikitenko VasilevichNIKITENKO Alexander (1804-1877), ruský literárny kritik, historik literatúry, cenzúry, akademik Petersburg AN (1855). "Skúsenosti z dejín ruskej literatúry" (1845) predstavuje pokus periodizácii ruskej literatúry. "Diary" (kompletná Edition, zv. 1-3, 1955-1956) obsahuje hodnotný literárny a historický materiál.

encyklopedický slovník. 2009.