Nikolaj II - to je ... Čo je Nicholas II?

Nikolaj II (1868-1918), posledný ruský cár (1894-1917), najstarší syn cisára Alexandra III, čestný člen Petersburg akadémie vied (1876). Jeho panstvo sa zhodovalo s rýchlym priemyselným a hospodárskym rozvojom krajiny. Pod Nicholasom II. Rusko bolo porazené v rusko-japonskej vojne v rokoch 1904 - 2005, ktorá bola jednou z príčin revolúcie v rokoch 1905 - v priebehu revolúcie bol Manifest prijatý 17. októbra 1905, ktorý oprávňoval vytvorenie politických strán a založenie Štátnej dumy; Stolypinova agrárna reforma sa začala realizovať. V roku 1907 sa Rusko stalo členom dohody, ktorá sa v roku 1914 pripojila k prvej svetovej vojne. Od augusta 1915 Nicholas II - najvyšší vrchný veliteľ. Počas februárskej revolúcie v roku 1917 sa z trónu abdikoval 2. marca. So sankciou bolševického vedenia bol natočený so svojou rodinou v Jekaterinburgu. V roku 1998 boli pozostatky Mikuláša II. V Petrovej a Pavlovskej katedrále Petera a Pavla v Petrohrade.

encyklopedický slovník. 2009.