Encyklopedický slovník

Niagara Falls

Niagara Falls je ... Čo je to Niagara Falls?

Niagara Falls

I

(Niagara Falls), mesto v Kanade, Ontario, na ľavom brehu rieky. Niagara, naproti mestu Niagara Falls (USA). 75 tisíc obyvateľov (1991). Vznikol ako centrum cestovného ruchu na Niagarských vodách. Strojárstvo, chemický priemysel. V blízkosti vodopádov Niagarské vodopády.

II

mesto v USA, New York, predmestí Buffalo, na pravom brehu rieky. Niagara, v blízkosti vodopádov Niagara. 75 tisíc obyvateľov (1991), s predmestím 219 tisíc obyvateľov. HPP. Elektrometalurgia, elektrochémia. Cestovného ruchu.

encyklopedický slovník. 2009.