Encyklopedický slovník

Nové Plymouth

Nový Plymouth je ... Čo je nové Plymouth?

Nové Plymouth, mesto a prístav na Novom Zélande, na Severnom ostrove. Viac ako 40 tisíc obyvateľov. Chemický, textilný, mäsový priemysel. * * * NEW-Plymouth (New Plymouth), mesto a prístav na Novom Zélande, na Severnom ostrove. Počet obyvateľov je 47, 5 tisíc ľudí (2004). Chemický, textilný, mäsový priemysel.

encyklopedický slovník. 2009.