Encyklopedický slovník

Nevija Gnaeus

Nevija Gnaeus - to ... Čo Nevija Gnaeus?

Nevija Gnaeus (Naevius) (asi 270 - .. 201 pred naším letopočtom) .., Rímsky dramatik a básnik Comedy národný epos" Pieseň púnskej vojny "*. * Nevija GneyNEVY (Naevius) Gnaeus (cca 270-201 pr ...), Roman dramatik a básnik Comedy národný epos "pieseň púnskej vojny"

Collegiate Dictionary, 2009

<....! - -1 ->