Encyklopedický slovník

Nestor Iskander (Alexander)

Nestor Iskander (Alexander) - to je ... Čo je Nestor Iskander (Alexander)?

Nestor Iskander (Alexander), ruský spisovateľ druhej polovice v XV. Historická "Príbeh o zachovaní Konštantinopolu Turkami v roku 1453". Pád Byzancie je reprezentovaný ako udalosť svetovo-historického významu.

encyklopedický slovník. 2009.