Nesimi je ... Čo je Nesimi?

NesimiNasimi skutočné meno Seid Imadaddin (asi 1369-1417), azerbajdžanskej básnik. Napísal aj v arabčine a perzskom jazyku. Prisťahovalca nábožensko-mystického hnutia - hurufizmus; vo filozofických gazelách spieval pozemské radosti, sklonil sa pred ľudskou mysľou. Vykonaný pre "rúhanie". * * * NEMINE (Nasimi) (súčasný názov Seid Imaddin) (asi 1369-1417), azerbajdžanský básnik. Potvrdil literárny azerbajdžanský jazyk na rozdiel od perzského jazyka. Prisťahovalca nábožensko-mystického hnutia - hurufizmus; vo filozofických gazelách ( pozri GAZELLE) spievali pozemské radosti, sklonili sa pred mysli človeka. Vykonaný pre "rúhanie".

encyklopedický slovník. 2009.