Encyklopedický slovník

Nervové choroby

Nervové choroby sú ... Čo sú nervové ochorenia?

boleznizabolevaniya nervový systém nervov spôsobené organické (cievne, traumatické, toxické a tak ďalej.) A funkčné (neurotické poruchy). Pôvod nervových ochorení môže byť spojený s genetickými (dedičnými) faktormi. Existujú symptómy straty (paralýza, strata citlivosti), podráždenie (bolesť atď.) A porušenie integračnej funkcie nervového systému, keď môžu prevládnuť duševné poruchy. NERVOUS CHOROBY, ochorenia nervového systému spôsobené organickými (vaskulárnymi, traumatickými, toxickými atď.) Alebo funkčnými (neurotickými) poruchami. Pôvod nervových ochorení môže byť spojený s genetickými (dedičnými) faktormi. Existujú symptómy straty (paralýza, strata citlivosti), podráždenie (bolesť atď.) A porušenie integračnej funkcie nervového systému, keď môžu prevládnuť duševné poruchy.

encyklopedický slovník. 2009.