Encyklopedický slovník

Neprintsev Yury

Neprintsev Jurij Michajlovič - je to ... Čo Neprintsev Jurij Michajlovič?

Neprintsev Jurij Michajlovič (1909-1996), maliar a grafik, Ľudový umelec ZSSR (1965), riadny člen Akadémie umení v ZSSR (1970). Expresívne žánrové obrazy ("odpočinok po bitke", 1951) a dramatické leptanie (séria "Leningraders", 1960-1967) venované Veľkej vlasteneckej vojne. Štátna cena ZSSR (1952). * * * Neprintsev MihaylovichNEPRINTsEV Yuri Jurij Michajlovič (nar. 1909), ruský maliar a grafik, ľudové umelca ZSSR (1965), člen AH ZSSR (1970). Expresívne žánrové obrazy ("odpočinok po bitke", 1951) a dramatické leptanie (séria "Leningraders", 1960-67) venované Veľkej vlasteneckej vojne. Štátna cena ZSSR (1952).

encyklopedický slovník. 2009.